Revalidatie op SP afdeling


Informatiebrochure verloop opname revalidatie

Indien na stabilisatie van de acute fase de patiënt nog te veel beperkingen heeft om naar huis te gaan, kan een verdere opname in een gespecialiseerde revalidatie dienst aangewezen zijn. Opname op deze afdelingen is mogelijk via de sociale dienst van het ziekenhuis.

De revalidatie start met een uitgebreid onderzoek door de revalidatiearts naar de stoornis en het huidig niveau van functioneren bij de patiënt. Er wordt ook gekeken naar de specifieke thuissituatie (familiaal, professioneel) om op die manier haalbare doelen te stellen. Aan de hand van die doelen wordt een revalidatie planning opgemaakt en tussentijds geëvalueerd om tot een optimaal resultaat te komen. Indien de patiënt voldoende gerevalideerd is en voldoende zelfredzaam is (na optimaal invullen mantelzorg en professionele thuiszorg) kan ontslag naar huis georganiseerd worden, eventueel na eerste een proefweekend thuis door te brengen. Informatiebrochure therapeutisch proefontslag Revalidatie