Visie

Onze visie op patiëntenzorg sluit nauw aan op de visie en missie van AZ Delta : we willen toonaangevend zijn in kwaliteitsvolle zorg.  Dit alles gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke studies. Door deze aanpak is de dienst Fysische Geneeskunde & Revalidatie/Reumatologie uitgegroeid tot een toonaangevende dienst in de supraregionale omgeving met een sterke reputatie. Continue kwaliteitsverbetering en zorg ten behoeve van revalidant, medewerker en organisatie staan hierbij centraal. Mede door bovengenoemde elementen en verder een goede samenwerking met de eerstelijnszorg en andere gespecialiseerde instellingen uit de regio, wil de dienst ook maatschappelijk relevant zijn.