Over de dienst

De dienst Fysische Geneeskunde & Revalidatie/Reumatologie van AZ Delta is een uitgebreide multidisciplinaire dienst, met een equipe van meer dan 200 professionele medewerkers : 14 artsen fysische geneeskunde & revalidatie, 3 reumatologen, 6 geneesheer-assistenten in opleiding, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, ergonomen, psychologen, logopedisten, diëtisten, orthopedisch techniekers, logistieke medewerkers, medewerkers van de sociale dienst…

Ons specialisme is zeer breed. Globaal kunnen voornamelijk patiënten met problemen van het bewegingsstelsel bij ons terecht : spierproblemen, peesaandoeningen, gewrichtsproblemen, wervelkolomklachten, zenuwaantastingen en alle soorten pijnproblemen. Enerzijds specialiseren we ons in het stellen van een correcte diagnose met nadien een adequate behandeling, anderszijds kan binnen een revalidatietraject het functioneren van de patiënt zo optimaal mogelijk hersteld worden.

We hebben een belangrijke consultatie-activiteit waarbij op de verschillende campussen (Rumbeke, Brugsesteenweg Roeselare, Rijselstraat Menen, Rembert Torhout) dagelijks patiënten ons kunnen consulteren voor het stellen van een juiste diagnose met nadien instellen van een adequate behandeling.

Daarnaast zijn we in AZ Delta verantwoordelijk voor het organiseren en begeleiden van de revalidatie zowel tijdens hospitalisatie als ambulant : hierbij wordt in samenwerking met een multidisciplinair team een revalidatie traject uitgestippeld die een optimaal herstel van functioneren van de patiënt nastreeft.