Zenuwtesten

  • EMG:

Elektromyografie. Dit onderzoek bekijkt zenuw- en spierletsels. Dit kan nodig zijn wanneer moet nagekeken worden of er zenuwen ontstoken, geïrriteerd of ingeklemd zijn (bv door een hernia). Een EMG-onderzoek duurt afhankelijk van de vraagstellig gemiddeld 15-30 minuten. In een 1ste deel krijgt U enkele elektrische schokjes (geleidingsonderzoek), die als onaangenaam kunnen ervaren worden. Als 2de deel wordt de spierfunctie bekeken (myografie) door verschillende spieren aan te prikken met een zeer fijn naaldje, waarbij zowel een evaluatie in rust als tijdens spiercontractie wordt gemaakt.

  • SSEP: SomatoSensorisch geëvoceerde Potentialen.

Dit onderzoek test de gevoelsbanen in het lichaam, dit door meting van de doorgankelijkheid van de zenuwen van armen en/of benen tot aan de hersenen. Dit onderzoek kan nodig zijn indien de oorzaak van voosheid, tintelingen, gevoelsstoornissen, gangstoornissen onvoldoende duidelijk is. Er worden enkele zeer fijne naaldjes in de schedelhuid geplaatst waarna U aan de pols en/of de binnenenkel kleine elektrische schokjes krijgt.

  • MEP: Motorisch geëvoceerd Potentialen.

Dit onderzoek toont afwijkingen (vertragingen of onderbrekingen) aan in de geleiding van het motorisch zenuwstelsel (dat staat in voor alle bewegingen). Dit onderzoek kan nuttig zijn bij krachtsverlies, motorische uitval en gangstoornissen. Er worden ter hoogte van de schedel magnetische impulsen gegeven waarna deze impulsen worden doorgegeven naar de spieren. Ter hoogte van de handen en/of voeten worden dan de antwoorden geregistreerd. Een MEP-onderzoek kan niet in geval van een pacemaker en/of neurostimulator, epilepsie, belangrijke schedelletsels, een verhoogde druk in de schedel, een shunt/clips in de hersenen.