Sportkeuring

Verschillende sportfederaties (wielrennen, triathlon, duathlon, duiksport, autorijsport, motorrijsport, zweefvliegen, gevechtssporten, ruitersport, bergsport) vereisen een jaarlijkse sportmedische controle. Deze controle (met al dan niet noodzakelijke bijkomende onderzoeken) kunnen op onze dienst doorgaan. Het doel hiervan is enerzijds contra-indicaties voor sportbeoefening op te sporen, vnl. in kader van hartproblemen waarbij zo nodig zal doorverwezen worden voor meer uitgebreid hartonderzoek naar de dienst cardiologie. Anderzijds zal er ook een orthopedisch sportmedisch nazicht gebeuren om op die manier het evenwicht na te gaan van de belasting/belastbaarheid bij de sporter zodat door middel van preventief advies sportletsels (zowel acute letsels als overbelastingsletsels) kunnen vermeden worden. Dr. Bruno Vanhecke en Dr. Mathieu Maroy zijn door de Vlaamse Overheid erkende keuringsartsen. Vooraleer langs te komen voor dergelijke sportmedische keuring raden we aan de vragenlijst via www.sportkeuring.be in te vullen.