Evenwichtstesten

Evenwichtsproblemen zijn een belangrijk, invaliderend probleem dat niet altijd snel kan opgelost worden. Binnen AZ Delta is er een multidisciplinaire evenwichtskliniek, een samenwerking tussen onze dienst en de diensten neurologie en Neus-,Keel- en Oorziekten (NKO). Nadat een nazicht van het zenuwstelsel en/of evenwichtsorgaan gebeurd is, kan de mate van het evenwichtsprobleem uitgemeten worden en kan er intensieve evenwichtstraining aangewezen zijn. Zowel voor de meting als training wordt gebruik gemaakt van het Neurocom toestel, waarbij patiënten zien hoe het evenwicht fout loopt en ze dit op een zo correct mogelijke manier kunnen verhelpen/compenseren.