Onderzoeken

Echografie van het bewegingsstelsel

Een echografie is een techniek die gebruik maakt van geluidsgolven die zich door het lichaam verplaatsen en weerkaatst worden met een wisselende sterke afhankelijk van de structuur van het weefsel.

Echografieën worden door ons gebruikt op spieren, pezen, gewrichten, ligamenten en zenuwen te bekijken. Op die manier kunnen scheuren, ontstekingen, zwellingen vastgesteld worden. Tevens gebruiken we echografie om infiltraties/inspuitingen zo dicht mogelijk bij de oorzakelijke plaats te geven.

Voordeel van echografie ten opzichte van gewone radiografieën en/of scanners is dat er geen stralenbelasting is, het onmiddellijk beschikbaar is, vrij goedkoop en soms na het stellen van de diagnose direct een behandeling (bv inspuiting) kan toegepast worden. Er is geen voorbereiding nodig voor het onderzoek. Behalve wat lokale gel die wordt aangebracht en wat koud kan aanvoelen is het een comfortabel, pijnvrij onderzoek.

Zenuwtesten

  • EMG:

Elektromyografie. Dit onderzoek bekijkt zenuw- en spierletsels. Dit kan nodig zijn wanneer moet nagekeken worden of er zenuwen ontstoken, geïrriteerd of ingeklemd zijn (bv door een hernia). Een EMG-onderzoek duurt afhankelijk van de vraagstellig gemiddeld 15-30 minuten. In een 1ste deel krijgt U enkele elektrische schokjes (geleidingsonderzoek), die als onaangenaam kunnen ervaren worden. Als 2de deel wordt de spierfunctie bekeken (myografie) door verschillende spieren aan te prikken met een zeer fijn naaldje, waarbij zowel een evaluatie in rust als tijdens spiercontractie wordt gemaakt.

  • SSEP: SomatoSensorisch geëvoceerde Potentialen.

Dit onderzoek test de gevoelsbanen in het lichaam, dit door meting van de doorgankelijkheid van de zenuwen van armen en/of benen tot aan de hersenen. Dit onderzoek kan nodig zijn indien de oorzaak van voosheid, tintelingen, gevoelsstoornissen, gangstoornissen onvoldoende duidelijk is. Er worden enkele zeer fijne naaldjes in de schedelhuid geplaatst waarna U aan de pols en/of de binnenenkel kleine elektrische schokjes krijgt.

  • MEP: Motorisch geëvoceerd Potentialen.

Dit onderzoek toont afwijkingen (vertragingen of onderbrekingen) aan in de geleiding van het motorisch zenuwstelsel (dat staat in voor alle bewegingen). Dit onderzoek kan nuttig zijn bij krachtsverlies, motorische uitval en gangstoornissen. Er worden ter hoogte van de schedel magnetische impulsen gegeven waarna deze impulsen worden doorgegeven naar de spieren. Ter hoogte van de handen en/of voeten worden dan de antwoorden geregistreerd. Een MEP-onderzoek kan niet in geval van een pacemaker en/of neurostimulator, epilepsie, belangrijke schedelletsels, een verhoogde druk in de schedel, een shunt/clips in de hersenen.

Spiertesten

  • Bionix: Isometrische, isodynamische krachttest van buik- en rugspieren.

 De Bionix Sim3Pro is een recent ontwikkeld toestel om de kracht van de buik-en rugmusculatuur in kaart te brengen. Het resultaat wordt zowel naar absolute waarde geïnterpreteerd als naar verhoudingen tussen de verschillende spiergroepen. Daarnaast wordt een 3D bewegingsanalyse gemaakt om de beweeglijkheid van de wervelkolom na te gaan.

  • Zebris : triaxiaal onderzoek van de wervelkolom.

Dit onderzoek is erop gericht om bewegingsbeperkingen vast te stellen bij het buigen, draaien, strekken en kantelen van de wervelkolom. Er worden bewegingsuitslagen en –snelheden gemeten.

  • Biodex : isokinetische krachttest van arm/beenspieren.

Een isokinetische krachtanalyse brengt de tekorten in kaart die aanwezig zijn in de bovenbenen van sporters die uit revalidatie komen (na bijvoorbeeld een voorste kruisbandletsel) of (herhaalde) klachten hebben (hamstringblessures bij lopers of voetballers, quadricepsproblemen, knieklachten, liesklachten, heupproblemen, schouderklachten). Op basis van de resultaten van een isokinetische krachtanalyse kan jouw revalidatie- of trainingsprogramma bijgestuurd worden. Afhankelijk van welk type test noodzakelijk is, duurt deze 30min tot anderhalf uur. Best brengt U sportieve kledij (short, t-shirt) mee.

Informatiebrochure Biodex Spierkrachttest

  • Redcordtesting : testing stabiliteit wervelkolom.

Pijn of inactiviteit kan leiden tot desactivatie van één of meerdere spieren waardoor andere spieren moeten gaan compenseren en overbelast kunnen geraken. Dit kan dan terug leiden tot bewegingsbeperkingen en/of pijn. Door middel van het redcord systeem kunnen deze inactieve spieren terug aangesproken worden. Er wordt gebruikt gemaakt van suspensie training, d.m.v. instabiele koorden en eigen lichaamsgewicht. Op die manier is het een ideaal middel voor functionele krachttraining en blessurepreventie.
Het redcord systeem kan tevens via een gestandaardiseerd programma gebruikt worden als testing, om een idee te krijgen van de functionele core stability bij patiënten/sporters.

Informatiebrochure RedCord stabiliteitstest

Neurocom : evenwichtstesten

Evenwichtsproblemen zijn een belangrijk, invaliderend probleem dat niet altijd snel kan opgelost worden.  Binnen AZ Delta is er een multidisciplinaire evenwichtskliniek, een samenwerking tussen onze dienst en de diensten neurologie en Neus-,Keel- en Oorziekten (NKO). Nadat een nazicht van het zenuwstelsel en/of evenwichtsorgaan gebeurd is, kan de mate van het evenwichtsprobleem uitgemeten worden en kan er intensieve evenwichtstraining aangewezen zijn. Zowel voor de meting als training wordt gebruik gemaakt van het Neurocom toestel, waarbij patiënten zien hoe het evenwicht fout loopt en ze dit op een zo correct mogelijke manier kunnen verhelpen/compenseren.

3D RS scan : gang- en/of loopanalyse

Hierbij wordt jouw bewegingspatroon bestudeerd met behulp van video-opnamen. Deze analyse gaat door op een loopband, met geïntegreerde drukplaat om de drukverdeling over de voeten na te gaan. Dit kan aan verschillende snelheden gebeuren, blootsvoets en zo nodig kan dit met sportschoenen (correct type ?) of in geval reeds steunzolen met en zonder steunzolen als die gecontroleerd moeten worden.

Informatiebrochure Ganganalyse

Intracompartimentele drukmeting

Deze meting is aangewezen bij het vermoeden van een chronisch (inspanningsgebonden) compartimentsyndroom : meestal is deze test nuttig bij inspanninsgebonden klachten vnl in de onderbenen, minder frequent in de bovenbenen/onderarmen. Door het optreden van een verhoogde druk in één of meerdere spierloges (doordat de spierfascia (spieromhulsel) te strak gespannen is) treedt er tijdens inspanning een zuurstoftekort op met progressieve klachten die tot rust dwingen. Typisch verdwijnen de klachten na rust.
Bij de meting worden eerst de betrokken spierloges aangeprikt en wordt de rustdruk gemeten, die normaal kleiner dan 15mm Hg moet zijn. Daarna wordt aan de patient gevraagd de pijnklachten MAXIMAAL uit te lokken (door te stappen, lopen, …) waarna de druk onmiddellijk bij het stoppen en een 5-tal minuten nadien terug wordt gemeten (max. dan respectievelijk < 30 mm Hg en < 20 mm Hg). Indien één van deze drukken in de betrokken spierloges te hoog is, is de kans reëel dat we hier met een chronisch compartimentsyndroom te maken hebben.

Sportmedische keuring

Verschillende sportfederaties (wielrennen, triathlon, duathlon, duiksport, autorijsport, motorrijsport, zweefvliegen, gevechtssporten, ruitersport, bergsport) vereisen een jaarlijkse sportmedische controle. Deze controle (met al dan niet noodzakelijke bijkomende onderzoeken) kunnen op onze dienst doorgaan. Het doel hiervan is enerzijds contra-indicaties voor sportbeoefening op te sporen, vnl. in kader van hartproblemen waarbij zo nodig zal doorverwezen worden voor meer uitgebreid hartonderzoek naar de dienst cardiologie. Anderzijds zal er ook een orthopedisch sportmedisch nazicht gebeuren om op die manier het evenwicht na te gaan van de belasting/belastbaarheid bij de sporter zodat door middel van preventief advies sportletsels (zowel acute letsels als overbelastingsletsels) kunnen vermeden worden.

Dr. Bruno Vanhecke en Dr. Mathieu Maroy zijn door de Vlaamse Overheid erkende keuringsartsen. Vooraleer langs te komen voor dergelijke sportmedische keuring raden we aan de vragenlijst via www.sportkeuring.be in te vullen.


Folders en brochures: