PRP

 • PRP (Plateled Rich Plasma):
  • Wat?

   PRP is bloedplasma met een rijke concentratie aan bloedplaatjes. Dit plasma wordt bekomen na een bloedname, het betreft dus lichaamseigen plasma waardoor afweerreacties/allergische reacties  niet mogelijk zijn. Door het bloed te centrifugeren kan het plasma gescheiden worden van de rode en witte bloedcellen. De bloedplaatjes uit het plasma geven de groeifactoren vrij die een belangrijke rol spelen bij weefselherstel : PRP wordt gebruikt voor spierscheuren, ligamentscheuren peesscheuren en chronische peesontstekingen.

  • Hoe?

   Eén week voor de behandeling mogen er geen bloedverdunners noch ontstekingsremmers ingenomen worden. Op de dag van de behandeling wordt er eerst op de dienst orthopedie (aanmelden secretariaat orthopedie campus Brugsesteenweg) bloed afgenomen en nadien gecentrifugeerd. Vervolgens begeeft U zicht naar de dienst Fysische Geneeskunde & Revalidatie alwaar deze bleodplaatjes onder echogeleide op de exacte plaats ingespoten worden, al dan niet na lokale verdoving. De totale procedure duurt ongeveer 1u. De eerste 2 dagen na de behandeling kan de behandelde zone gevoelig zijn, er worden best gedurende 14d geen ontstekingsremmers ingenomen en wordt er volgens een meegegeven schema gerevalideerd.

  • Resultaten?

   Afhankelijk van de plaats van inspuiting worden de slaagkansen op 60-70% geschat, 1-2 infiltraties kunnen noodzakelijk zijn.

   • 185€ wordt aangerekend voor de bloedname en het centrifugeren van het bloed, het aanmaken dus van het PRP concentraat. Deze betaling wordt gefactureerd via het ziekenhuis en hiervoor is er geen teruggave voorzien via het ziekenfonds. Dit is voornamelijk voor het gebruikte materiaal waarmee dit gebeurt.
   • Daarnaast wordt op de dienst Fysische Geneeskunde & Revalidatie 35€ aangerekend voor de consultatie : hiervan is er een teruggave van 16.11€ via het ziekenfonds voor normaal verzekerden, voor personen met een verhoogde tegemoetkoming is er een teruggave van 25.11€In bepaalde gevallen wordt de PRP geïnfiltreerd onder echogeleide : voor deze echografie wordt 35€ aangerekend die ook via het ziekenhuis wordt gefactureerd. Hier is er voor normaal verzekerden een teruggave van 25.21€ voorzien en voor personen met verhoogde tegemoetkoming een teruggave van 27.69€ via het ziekenfonds.

Informatiebrochure PRP