ESWT

ESWT : Extracorporele ShockWave Therapie

 • Wat?

ESWT is een behandeling waarbij door een toestel schokgolven worden gegenereerd met de bedoeling een genezingsreactie door het eigen lichaam te stimuleren. Het toestel bevat een echografische sonde, geïntegreerd in de schockgolfmodule. Op die manier kan de exacte locatie van het letsel in beeld gebracht worden.

 • Waarom?

Deze therapie wordt toegepast bij langdurige (meer dan 6 weken), therapieresistente peesproblemen, zowel met verkalkingen als zonder verkalkingen:

 • Achillespees
 • Kniepees
 • Tennis/golferselleboog
 • Hielspoor (fasciosis plantaris, peesblad ter hoogte van de voetzool)
 • Schouderpezen
 • Pees aan de buitenzijde van de heup
 • Hoe?

De patient wordt liggend behandeld, waarbij de te behandelen zone gepositioneerd wordt naar het ESWT-toestel. Eerst wordt de correcte positie ingesteld door middel van de echosonde, waarna de behandeling start. Er wordt gevraagd zo stil mogelijk te liggen om blijvend de juiste locatie te behandelen.

De schokgolven voelen kloppend aan, in het begin aan een lage intensiteit. Dit kan onaangenaam aanvoelen maar na enkele minuten treedt er meestal wat gewenning op zodat de intensiteit gemakkelijk kan opgedreven worden. De behandeling verloopt volledig binnen de pijngrenzen.

Behalve lokale roodheid, in het slechtste geval een ‘blauwe plek’ zijn er geen bijwerkingen aan de behandeling (best wel vermelden indien U bloedverdunners neemt). Na de behandeling is er geen toename van de pijn, er kan zelf met de auto huiswaarts gereden worden en de normale activiteiten kunnen verder gezet worden. In enkele zeldzame gevallen ervaart de patient de dag na de behandeling een lichte toename van de pijnklachten, dit als reactie op de behandeling.

Er worden per seconde 2 schokgolven toegediend, met een totaal van 2000 schokken per sessie. De behandeling zelf duurt een 20-tal minuten, samen met enkele minuten positioneren moet er in totaal een half uur uitgetrokken worden.

In totaal worden 3 behandelsessies uitgevoerd, liefst telkens met 1 week interval.

 • Resultaten?

De resultaten zijn afhankelijk van de te behandelen zone en de gradatie van aantasting van de pezen : de slaagkansen variëren tussen 60-90%, waarbij een duidelijke verbetering van de klachten of volledig verdwijnen ervan bekomen wordt. Het is belangrijk om te weten dat het effect soms slechts 6 weken na de laatste sessies voelbaar is.

 • Kostprijs?

Een ESWT behandeling wordt niet volledig terugbetaald door het RIZIV : de prijs per sessie bedraagt 145€ : hiervan wordt 68,36€ (79,84€ voor OMNIO) terugbetaald. Dit betekent dat er per sessie een opleg is ten laste van de patient van 76,64€ (65,16€ voor OMNIO). De rekening wordt na de behandelingen opgestuurd via het ziekenhuis.

Deze hoge opleg wordt bepaald door de zeer hoge kostprijs van het toestel en de belangrijke onderhoudskosten. De terugbetaling die wel voorzien is betreft de tussenkomst voor de consultatie en het echografisch onderzoek.

Informatiebrochure ESWT