Behandelingen

ESWT : Extracorporele ShockWave Therapie

 • Wat?

ESWT is een behandeling waarbij door een toestel schokgolven worden gegenereerd met de bedoeling een genezingsreactie door het eigen lichaam te stimuleren. Het toestel bevat een echografische sonde, geïntegreerd in de schockgolfmodule. Op die manier kan de exacte locatie van het letsel in beeld gebracht worden.

 • Waarom?

Deze therapie wordt toegepast bij langdurige (meer dan 6 weken), therapieresistente peesproblemen, zowel met verkalkingen als zonder verkalkingen:

 • Achillespees
 • Kniepees
 • Tennis/golferselleboog
 • Hielspoor (fasciosis plantaris, peesblad ter hoogte van de voetzool)
 • Schouderpezen
 • Pees aan de buitenzijde van de heup
 • Hoe?

De patient wordt liggend behandeld, waarbij de te behandelen zone gepositioneerd wordt naar het ESWT-toestel. Eerst wordt de correcte positie ingesteld door middel van de echosonde, waarna de behandeling start. Er wordt gevraagd zo stil mogelijk te liggen om blijvend de juiste locatie te behandelen.

De schokgolven voelen kloppend aan, in het begin aan een lage intensiteit. Dit kan onaangenaam aanvoelen maar na enkele minuten treedt er meestal wat gewenning op zodat de intensiteit gemakkelijk kan opgedreven worden. De behandeling verloopt volledig binnen de pijngrenzen.

Behalve lokale roodheid, in het slechtste geval een ‘blauwe plek’ zijn er geen bijwerkingen aan de behandeling (best wel vermelden indien U bloedverdunners neemt). Na de behandeling is er geen toename van de pijn, er kan zelf met de auto huiswaarts gereden worden en de normale activiteiten kunnen verder gezet worden. In enkele zeldzame gevallen ervaart de patient de dag na de behandeling een lichte toename van de pijnklachten, dit als reactie op de behandeling.

Er worden per seconde 2 schokgolven toegediend, met een totaal van 2000 schokken per sessie. De behandeling zelf duurt een 20-tal minuten, samen met enkele minuten positioneren moet er in totaal een half uur uitgetrokken worden.

In totaal worden 3 behandelsessies uitgevoerd, liefst telkens met 1 week interval.

 • Resultaten?

De resultaten zijn afhankelijk van de te behandelen zone en de gradatie van aantasting van de pezen : de slaagkansen variëren tussen 60-90%, waarbij een duidelijke verbetering van de klachten of volledig verdwijnen ervan bekomen wordt. Het is belangrijk om te weten dat het effect soms slechts 6 weken na de laatste sessies voelbaar is.

 • Kostprijs?

Een ESWT behandeling wordt niet volledig terugbetaald door het RIZIV : de prijs per sessie bedraagt 145€ : hiervan wordt 68,36€ (79,84€ voor OMNIO) terugbetaald. Dit betekent dat er per sessie een opleg is ten laste van de patient van 76,64€ (65,16€ voor OMNIO). De rekening wordt na de behandelingen opgestuurd via het ziekenhuis.

Deze hoge opleg wordt bepaald door de zeer hoge kostprijs van het toestel en de belangrijke onderhoudskosten. De terugbetaling die wel voorzien is betreft de tussenkomst voor de consultatie en het echografisch onderzoek.

Informatiebrochure ESWT

EPTE : percutane elektrolysis

Als eerste centrum in België passen wij deze nieuwe, innovatieve behandelmethode voor langdurige, slecht herstellende peesklachten toe. Chronische kniepeesklachten, achillespeesklachten, tenniselleboogklachten, hielspoorklachten en schouderpeesklachten kunnen hiermee goed behandeld worden.

EPTE therapie is ontwikkeld in Spanje (vandaar de afkorting Electrólisis Percutánea TErapéutica) en wordt veelvuldig en succesvol toegepast bij matig en slecht herstellende peesletsels (overbelastingsletsels, sportletsels).

De EPTE behandeling is bedoeld om de vicieuze cirkel van pijn te doorbreken en wordt altijd ondersteund met een gericht trainingsprogramma om de pezen terug sterker, gezonder en beter belastbaar te maken.

 • Hoe ?

Er wordt op het behandelgebied contactgel aangebracht. Met behulp van echografie kan nauwkeurig de juiste, aangetaste zone in de pees in beeld gebracht worden. De gezonde delen van de pees worden hierdoor niet aangetast.

Een zeer dunne dry-needling naald wordt, na ontsmetting, ingebracht op de plaats van de beschadigde pees.

Vervolgens wordt, via de dunne naald een hele lichte elektrische stroom toegediend via het EPTE apparaat gedurende 1-2 minuten. Samen met een specifieke beweging door de naald zelf, veroorzaakt dit ‘lichaamseigen’ chemische en fysiologische veranderingen in de pees. Dankzij deze gecontroleerde reactie en een bijkomend trainingsprogramma herstelt de structuur van de pees (terug gezonde en trekvaste peesvezels) waardoor ze terug meer belasting aankan.

Het aanprikken van de pees kan licht gevoelig zijn. De behandeling zelf (de elektrische stroom) wrodt meestal niet als pijnlijk ervaren, soms is het kortdurend ‘oncomfortabel’. De dag zelf kan de pees licht gevoelig zijn zonder echte pijn.

Er worden steeds 4 behandelsessies voorzien, met +/- 1 week interval. Een behandelsessie duurt in totaal ongeveer 20 minuten. 4-6 weken na de start van de behandeling wordt er een significante pijnverlichting verwacht. Bij gedeeltelijk resultaat worden nadien soms nog 2-3 extra sessies voorzien.

 • Wanneer ?

Peesklachten die reeds langdurig aanwezig zijn en voorlopig onvoldoende verbeteren onder inname ontstekingsremmers, relatieve rust, oefentherapie, shockwave therapie (ESWT), infiltraties met corticosteroïden/PRP, …

EPTE is een nieuwe behandeling waarvoor meer en meer wetenschappelijke evidentie bestaat. Tot op heden bestaat er voldoende bewijs om volgende peesproblemen te behandelen :

 1. Tenniselleboogklachten
 2. Schouderpeesklachten
 3. Hielspoorklachten
 4. Kniepeesklachten
 5. Achillespeesklachten

 

 

 • Voordelen ?
  • Veilige behandeling
  • Nagenoeg pijnvrij, geen rust noodzakelijk
  • Kortdurende behandeling (1-2 minuten)
  • Nauwkeuringe behandeling onder echografische controle

 

 • Praktisch ?

U krijgt 4 afspraken bij de arts fysische geneeskunde/sportarts, bij voorkeur 4 opeenvolgende weken met 1 week interval. De consultatie duurt +/- 20 minuten, de behandeling zelf een 2-tal minuten. Na de behandeling is er geen napijn en kan zelf met de auto gereden worden.

 • Kostprijs ?

Kostprijs per sessie bedraagt 75€ : een consultatie bij de fysisch geneesheer/sportarts, een echografie en 10€ supplement voor de EPTE behandeling zelf : 75€ per sessie in totaal waarvan U per sessie 37,87€ terugkrijgt via het ziekenfonds (OMNIO 49,35€). Er is per sessie 37,13€ ten laste van de patiënt (OMNIO 25,65€).

Informatiebrochure EPTE

Infiltraties/inspuitingen in gewrichten, spieren, rond pezen, rond zenuwen (hiatus sacralis, epiduraal, transforaminaal) met als doel de pijn te doen verdwijnen of te verlichten

 • Corticoïden
 • NSAID (niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen)
 • Traumeel
 • Anestheticum: kortwerkend verdovend middel waarbij de uren nadien moet geëvalueerd worden of de pijn hiermede verdwijnt. Dit betreft een diagnostische inspuiting.
 • Hyaluronzuur: Dit is een lichaamseigen stof die onder andere voor de smering van de gewrichten zorgt. Bij beginnende artrose/slijtage van gewrichten kan extra hyaluronzuur inspuiten pijnverlichtend werken. Meestal zijn 2-5 infiltraties per jaar nodig.
 • Botuline toxine : dit is een product dat uit de natuur wordt afgeleid en wordt gebruikt om ongewenste spieractiviteit stil te leggen. Op onze dienst worden voornamelijk patienten met spasticiteit hiermee behandeld. Zelden kan het gebruikt worden bij langdurige nekklachten. Het middel werkt 3 tot 6 maanden. Het eerste resultaat is merkbaar in de loop van eerste week en na circa 6 weken is het effect maximaal.
 • PRP (Plateled Rich Plasma):
  • Wat?

   PRP is bloedplasma met een rijke concentratie aan bloedplaatjes. Dit plasma wordt bekomen na een bloedname, het betreft dus lichaamseigen plasma waardoor afweerreacties/allergische reacties  niet mogelijk zijn. Door het bloed te centrifugeren kan het plasma gescheiden worden van de rode en witte bloedcellen. De bloedplaatjes uit het plasma geven de groeifactoren vrij die een belangrijke rol spelen bij weefselherstel : PRP wordt gebruikt voor spierscheuren, ligamentscheuren peesscheuren en chronische peesontstekingen.

  • Hoe?

   Eén week voor de behandeling mogen er geen bloedverdunners noch ontstekingsremmers ingenomen worden. Op de dag van de behandeling wordt er eerst op de dienst orthopedie (aanmelden secretariaat orthopedie campus Brugsesteenweg) bloed afgenomen en nadien gecentrifugeerd. Vervolgens begeeft U zicht naar de dienst Fysische Geneeskunde & Revalidatie alwaar deze bleodplaatjes onder echogeleide op de exacte plaats ingespoten worden, al dan niet na lokale verdoving. De totale procedure duurt ongeveer 1u. De eerste 2 dagen na de behandeling kan de behandelde zone gevoelig zijn, er worden best gedurende 14d geen ontstekingsremmers ingenomen en wordt er volgens een meegegeven schema gerevalideerd.

  • Resultaten?

   Afhankelijk van de plaats van inspuiting worden de slaagkansen op 60-70% geschat, 1-2 infiltraties kunnen noodzakelijk zijn.

   • 185€ wordt aangerekend voor de bloedname en het centrifugeren van het bloed, het aanmaken dus van het PRP concentraat. Deze betaling wordt gefactureerd via het ziekenhuis en hiervoor is er geen teruggave voorzien via het ziekenfonds. Dit is voornamelijk voor het gebruikte materiaal waarmee dit gebeurt.
   • Daarnaast wordt op de dienst Fysische Geneeskunde & Revalidatie 35€ aangerekend voor de consultatie : hiervan is er een teruggave van 16.11€ via het ziekenfonds voor normaal verzekerden, voor personen met een verhoogde tegemoetkoming is er een teruggave van 25.11€In bepaalde gevallen wordt de PRP geïnfiltreerd onder echogeleide : voor deze echografie wordt 35€ aangerekend die ook via het ziekenhuis wordt gefactureerd. Hier is er voor normaal verzekerden een teruggave van 25.21€ voorzien en voor personen met verhoogde tegemoetkoming een teruggave van 27.69€ via het ziekenfonds.

Informatiebrochure PRP

Manuele geneeskunde

Door middel van een manueel klinisch onderzoek worden functiestoornissen van gewrichten opgezocht die de oorzaak zijn van bestaande pijnklachten. Door middel van een ‘manipulatie’ (= een kleine zeer snelle beweging) wordt deze bewegingsbeperking weggewerkt. Ook een ‘mobilisatie’ (= een kleine langzame beweging) kan effectief zijn. Naast het wegwerken van deze functiestoornissen is het belangrijk hun oorzaak op te sporen en eventueel weg te werken door middel van houdingscorrecties, ergonomische adviezen en oefentherapie om op die manier recidieven te voorkomen.


Folders en brochures: