Artsen


Dr. Buyse Anne-Mie

Fysische Geneeskunde & Revalidatie
Elektrofysiologisch onderzoek (EMG, MEP, SSEP)
Manuele Geneeskunde

Dr. de Decker Jan

• Geaccrediteerd arts-specialist fysische geneeskunde en revalidatie (2003)
• Gespecialiseerde studies sportgeneeskunde KULeuven (1998)
• Manuele geneeskunde KULeuven (2002)

Dr. Floré Pierre

Rug- en nekaandoeningen en aandoeningen van het bewegingsstelsel
Elektromyografie
Echogeleide infiltraties
Manuele therapie
Extracorporele shockwave therapie (ESWT)
Musculoskeletale en neurologische revalidatie

Dr. Lefevere Valerie

Fysische Geneeskunde & Revalidatie
Elektrofysiologisch onderzoek (EMG, MEP, SSEP)
Manuele Geneeskunde
Sportgeneeskunde
Spasticiteitsbehandelingen

Dr. Linden Patrick

Fysische Geneeskunde & Revalidatie
Elektrofysiologisch onderzoek (EMG, MEP, SSEP)
Manuele Geneeskunde
Verzekeringsgeneeskunde

Dr. Maroy Mathieu

Fysische Geneeskunde & Revalidatie
Elektrofysiologisch onderzoek (EMG, MEP, SSEP)
Manuele Geneeskunde
Sportgeneeskunde
Musculoskeletale echografie

Dr. Mortelé Piet

Fysische Geneeskunde & Revalidatie
Elektrofysiologisch onderzoek (EMG, MEP, SSEP)
Manuele Geneeskunde
Sportgeneeskunde
Musculoskeletale echografie
Verzekeringsgeneeskunde

Dr. Platteeuw Joke

Fysische Geneeskunde & Revalidatie
Elektrofysiologisch onderzoek (EMG, MEP, SSEP)
Manuele Geneeskunde
Spasticiteitsbehandelingen
Verzekeringsgeneeskunde

Dr. Rombauts Pascale

Fysische Geneeskunde & Revalidatie
Elektrofysiologisch onderzoek (EMG, MEP, SSEP)
Manuele Geneeskunde
Spasticiteitsbehandelingen

Dr. Snoecx Michel

Fysische Geneeskunde & Revalidatie
Elektrofysiologisch onderzoek (EMG, MEP, SSEP)
Manuele Geneeskunde
Sportgeneeskunde
Musculoskeletale echografie

Dr. Stuer Ann

Reumatologie
Auto-immune gewrichtsaandoeningen
Systeemziektes

Dr. Van Bruwaene Filip

Reumatologie
Auto-immune gewrichtsaandoeningen
Systeemziektes

Dr. Vanden Bulcke Ann-Sophie

Fysische Geneeskunde en Revalidatie
Elektrofysiologisch onderzoek (EMG)
Manuele Geneeskunde
Musculoskeletale echografie

Dr. Vanhecke Bruno

Fysische Geneeskunde & Revalidatie
Elektrofysiologisch onderzoek (EMG, MEP, SSEP)
Manuele Geneeskunde
Sportgeneeskunde
Musculoskeletale echografie

Dr. Verbist Caroline

Reumatologie, inflammatoire gewrichtsaandoeningen, systeemziekten, osteoporose