Geriatrische Revalidatie


Patiënten welke opgenomen zijn in een gespecialiseerde afdeling voor ouderenzorg (G-dienst) kunnen ook revalidatie krijgen, hetzij op kamer, hetzij in een aparte revalidatiezaal voor de G-dienst.