Rug- en Nekschool


Rug- en nekklachten vormen momenteel een belangrijk gezondheidsprobleem. Veel mensen krijgen in hun leven ooit te maken met  rug- of nekpijn. Vroeger bestond de behandeling uit rust en symptomatische pijnbehandelingen, maar wetenschappelijke studies tonen aan dat een actieve therapeutische revalidatie van rug- en nekaandoeningen noodzakelijk is. Deze leidt tot een snellere genezing en minder herval op langere termijn.Zowel mensen met subacute (meer dan 6 weken) als chronische rugklachten komen in aanmerking voor onze multidisciplinaire rug- en/of nekrevalidatie, en dit op verwijzing van huisarts of revalidatiearts. Ook patiënten na een operatie komen in aanmerking voor deze rug- of nekrevalidatie. De rug- en nekrevalidatie bestaat uit 36 sessies, 2x/w gedurende 2u. Deze sessies moeten in een tijdspanne van maximaal 6 maanden afgewerkt worden. Het betreft een multidisciplinaire revalidatie waarbij inbreng is van een revalidatiearts, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, ergonomen en tevens een pscychologische screening met zo nodig verdere begeleiding op pscychologisch vlak.

Informatiebrochure Rug- en nekschool

Nuttige tips na rug- of nekoperatie

 
 

Folders en brochures: