Revalidatie


Definitie revalidatie volgens wikipedia:

Revalidatie is een medische term die herstel betekent, of letterlijk weer valide worden na een ongeval of medische ingreep zoals een operatie. Het revalidatieproces kan behoorlijk ingewikkeld zijn, en zowel lichamelijke als psychische aspecten omvatten. Vandaar dat een gespecialiseerde revalidatiearts de multidisciplinaire behandeling coördineert en de juiste disciplines voorschrijft: kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, psychotherapie, maatschappelijk werk, en verder hulp van bijvoorbeeld een revalidatietechnicus, orthopedisch schoentechnicus, orthopedisch instrumentmaker, cognitief trainer, revalidatieverpleegkundige, …

Als revalidatie artsen van AZ Delta zijn wij verantwoordelijk voor het organiseren en optimaliseren van de revalidatie bij de patiënten binnen ons ziekenhuis. Onze dienst is een erkend revalidatiecentrum voor orthopedische en neurologische revalidatie.

 

 

Revalidatie tijdens de hospitalisatie 

 • Acute fase : 

Revalidatie wordt op kamer (eventueel aan bed) gestart en zo snel als mogelijk verdergezet in één van de revalidatiezalen. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de behandelende arts en de verschillende verpleegafdelingen (na beroertes, Parkinson, ALS, MS, neurologische aandoeningen, postoperatief, na verkeersongevallen/polytraumata, …).

 •  Geriatrische revalidatie :

Patiënten welke opgenomen zijn in een gespecialiseerde afdeling voor ouderenzorg (G-dienst) kunnen ook revalidatie krijgen, hetzij op kamer,  hetzij in een aparte revalidatiezaal voor de G-dienst.

 •  Revalidatie afdeling :

Informatiebrochure verloop opname revalidatie

Indien na stabilisatie van de acute fase de patiënt nog te veel beperkingen heeft om naar huis te gaan, kan een verdere opname in een gespecialiseerde revalidatie dienst aangewezen zijn. Opname op deze afdelingen is mogelijk via de sociale dienst van het ziekenhuis.

De revalidatie start met een uitgebreid onderzoek door de revalidatiearts naar de stoornis en het huidig niveau van functioneren bij de patiënt. Er wordt ook gekeken naar de specifieke thuissituatie (familiaal, professioneel) om op die manier haalbare doelen te stellen. Aan de hand van die doelen wordt een revalidatie planning opgemaakt en tussentijds geëvalueerd om tot een optimaal resultaat te komen. Indien de patiënt voldoende gerevalideerd is en voldoende zelfredzaam is (na optimaal invullen mantelzorg en professionele thuiszorg) kan ontslag naar huis georganiseerd worden, eventueel na eerste een proefweekend thuis door te brengen. Informatiebrochure therapeutisch proefontslag Revalidatie

 • Het Joint Care programma :

Dit is een specifiek revalidatie programma voor, tijdens opname van en na prothese chirurgie. Het houdt in dat de patiënt optimaal wordt voorbereid op de operatie. Zowel artsen (chirurg, anesthesist, revalidatie-arts), apothekers als paramedici (kinesisten, ergotherapeuten, sociale dienst, verpleegkundigen) werken samen om u voor de operatie enerzijds alle mogelijke informatie te geven zodat U perfect weet waaraan U zich kan verwachten. Anderzijds wordt U voor de operatie ook uitgebreid gescreend (door de revalidatie-arts, kinesitherapeut/ergotherapeut, apotheker) zodat U op een veilige en geruste manier de operatie en revalidatie tegemoet kunt gaan.

 

 

Ambulante Revalidatie 

 

 

 • Respiratoire Revalidatie

 

 • Revalidatie na amputatie

 

 

 • Oncologische Revalidatie

Kanker is een heel ingrijpende ziekte. Het treft veel mensen. De ziekte en de behandeling ervan hebben een zeer grote invloed op het leven van de patiënt en zijn familie. Deze invloed beperkt zich niet alleen tot lichamelijke klachten maar ook geestelijk en sociaal zijn de gevolgen niet te onderschatten. Veel patiënten blijven na hun behandeling geconfronteerd met concentratiestoornissen, vermoeidheid, een minder goede conditie, angsten en sociale of relationele problemen. Om hierop in te spelen, bieden wij vanuit het ziekenhuis de oncologische revalidatie aan. Reactief bestaat uit een combinatie van fysieke revalidatie en psy­chosociale begeleiding en richt zich tot volwassen personen die hun behandeling hebben beëindigd. Informatiebrochure Reactief

 

 • Revalidatie bij obesitas BALANS :

Dit is het multidisciplinair obesitasprogramma voor volwassenen. Een gespecialiseerd team staat klaar om oorzaken van obesitas zoals gebrek aan lichaamsbeweging, onevenwichtige voeding en ongezonde gewoonten aan te pakken.  Deze behandeling van 6 maanden bestaat daarom uit bewegingstherapie, voedingstherapie en psychologische ondersteuning.  We beogen een totale gedrags- en mentaliteitsverandering op vlak van meer bewegen, gezonder eten en een positiever lichaamsbesef. Om het multidisciplinair behandelplan bij een patiënt te starten, kan je contact opnemen met Evie Landuyt, diëtiste-coördinator op het nummer: 051/23 68 91. Informatiebrochure Balans

 

 • Bekkenbodem revalidatie :

Multidisciplinaire revalidatie van de bekkenbodem in samenwerking met kinderartsen, urologen, gynaecologen.Op basis van een uitgebreide anamnese, plas- en drankschema’s en aanvullende onderzoeken wordt samen met de patiënt een behandeling voorgesteld en besproken. Deze behandeling bestaat o.a. uit aanpassen van plas- en drankgewoonten, correcte toilethouding en -gewoontes, bekkenbodemspieroefeningen, …Het is een onderwerp dat helaas vaak als taboe wordt beschouwd, maar vroegtijdig ingrijpen is steeds het beste advies.  Bekkenbodemkinesitherapie is een specialisatie binnen de algemene kinesitherapie. Deze therapie behandelt verschillende problemen in het kleine bekken, bij zowel mannen, vrouwen als kinderen. De meest voorkomende problemen zijn incontinentie voor urine en/of stoelgang, verzakking van blaas, baarmoeder en/of darmen, moeilijk kunnen plassen, seksuele problemen,… Deze problemen kunnen zich spontaan voordoen, maar ook ten gevolge van zwangerschap/bevalling, chirurgie, verkeerd gebruik van de bekkenbodemspieren, obstipatie, verkeerde gewoontes,… Informatiebrochure Bekkenbodemkliniek

 

 

 • Oefeningen voor thuis:

 

 

 1. ORTHOPEDISCHE REVALIDATIE 
 • Oefeningen na het plaatsen van een heupprothese (THP)
 • Oefeningen na het plaatsen van een knieprothese (TKP)

 

 

2. NEUROLOGISCHE REVALIDATIE (NAH : NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL)

 

 

3. EVENWICHTSOEFENINGEN

4. ALGEMENE RECONDITIONERINGSOEFENINGEN

5. AMPUTATIE


Folders en brochures: