Visie

Onze visie op patiëntenzorg sluit nauw aan op de visie en missie van AZ Delta : we willen toonaangevend zijn in kwaliteitsvolle zorg.
Het is de missie van onze dienst om met een gespecialiseerd multidisciplinair team (medisch en paramedisch) een zo optimaal mogelijke, kwalitatief hoogstaande en eerlijke revalidatiezorg aan te bieden aan alle patiënten die beroep op ons doen. Dit alles gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke studies. Door deze aanpak is de dienst Fysische Geneeskunde & Revalidatie/Reumatologie uitgegroeid tot een toonaangevende dienst met een sterke reputatie.

Alle subspecialiteiten binnen onze dienst worden aangeboden om op die manier voor iedere patiënt een preciese diagnostiek uit te werken gevolgd door een optimaal behandelingsplan/revalidatie.
Dit gebeuren vindt plaats in nauwe samenwerking met de andere specialismen van het ziekenhuis in een hiervoor aangepaste, moderne en goed uitgeruste infrastructuur.

Continue kwaliteitsverbetering en zorg ten behoeve van revalidant, medewerker en organisatie staan hierbij centraal.
Mede door bovengenoemde elementen en verder een goede samenwerking met de eerstelijnszorg en andere gespecialiseerde instellingen uit de regio, wil de dienst ook maatschappelijk relevant zijn.