Over de dienst

De dienst Fysische Geneeskunde & Revalidatie/Reumatologie van AZ Delta is een uitgebreide multidisciplinaire dienst, met een equipe van meer dan 100 professionele medewerkers:

• 12 artsen fysische geneeskunde
• 2 reumatologen
• 5 geneesheer-assistenten in opleiding
• Een 70-tal kinesitherapeuten
• Een 30-tal ergotherapeuten
• Ergonomen
• Psychologen
• Logopedisten
• Sociale assistentes
• Diëtisten
• Orthopedische techniekers
• Logistieke medewerkers

Ons specialisme is zeer breed : globaal kunnen voornamelijk patiënten met problemen van het bewegingsstelsel bij ons terecht : spierproblemen, peesaandoeningen, gewrichtsproblemen, wervelkolomklachten, zenuwaantastingen en alle soorten pijnproblemen. Enerzijds specialiseren we ons in het stellen van een correcte diagnose met nadien een adequate behandeling, anderszijds kan binnen een revalidatietraject het functioneren van de patiënt zo optimaal mogelijk hersteld worden.

We hebben een belangrijke consultatie-activiteit waarbij op de verschillende campussen (Brugsesteenweg & Wilgenstraat in Roeselare, Rijselstraat in Menen, Campus Rembert in Torhout) dagelijks patiënten ons kunnen consulteren voor het stellen van een juiste diagnose met nadien instellen van een adequate behandeling (zie topic fysische geneeskunde en/of reumatologie).

Daarnaast zijn we in AZ Delta verantwoordelijk voor het organiseren en begeleiden van de revalidatie bij patiënten : hierbij wordt in samenwerking met een multidisciplinair team een revalidatie traject uitgestippeld die enerzijds een zo snel mogelijke recuperatie en zo optimaal mogelijk recuperatie van het functioneren van de patiënt nagestreefd (zie topic revalidatie).