Over AZ Delta

Op 1 januari 2015 zijn het H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw en het Stedelijk Ziekenhuis Roeselare gefuseerd tot 1 ziekenhuis: AZ Delta.
Er zijn meer dan 3000 mensen werkzaam in AZ Delta, waarvan ongeveer 240 artsen.

AZ Delta is een sterk gespecialiseerd ziekenhuis met 1213 erkende bedden. Er zijn drie campussen in Roeselare (Wilgenstraat, Westlaan en Brugsessteenweg) en één in Menen. In 2018 gaat de nieuwe hoofdcampus in Rumbeke open. Vanaf dan worden de campussen in de Wilgenstraat en de Westlaan gesloten. Binnen het ziekenhuis heerst er een sterke differentiatie waarbij alle facetten van de gespecialiseerde zorg beschikbaar zijn.
Met onze dienst Fysische Geneekunde/Revalidatie & Reumatologie maken we binnen AZ Delta deel uit van een sterke locomotorische cluster met diensten orthopedie, neurochirurgie en een multidisciplinaire pijnkliniek.

AZ Delta is een ziekenhuis dat toonaangevend wil zijn in kwaliteitsvolle zorg. Vanuit een oprechte betrokkenheid garanderen we – artsen en medewerkers – de zorg waarop elke patiënt recht heeft. Door voortdurend in dialoog te treden met de patiënt en allen die bij de zorg betrokken zijn, willen we onze zorgverstrekking en onze werking continu vernieuwen en verbeteren. Daarom zijn we ‘Uw ziekenhuis’.
We vertalen de spirit van AZ Delta concreet in 9 opdrachten.
We willen in AZ Delta:

1) De best mogelijke zorgkwaliteit realiseren in een  duidelijk ethisch kader en met een efficiënte en evenwichtige besteding van de beschikbare middelen.
2) Patiënten zoveel mogelijk betrekken als partners in hun zorgtraject.
3) Begrijpelijke informatie verschaffen aan de patiënt over de diagnose, de behandeling en de kostprijs van een behandeling. 
4 ) Uitdrukkelijk zorg dragen voor de financiële en sociale toegankelijkheid van onze werking.
5) Aantrekkelijk zijn voor artsen en medewerkers en hun onderlinge samenwerking stimuleren.
6) Samenwerken met andere zorgverstrekkers, met een belangrijke rol voor de huisartsen.
7) Opleiding, innovatie en wetenschappelijk onderzoek in onze werking integreren.
8) Maximaal zorg dragen voor het milieu en de omgeving.
9) Toonaangevend worden in alle aspecten van onze werking.


www.azdelta.be
www.orthopedie-roeselare.be
www.neurochirurgieroeselare.be
www.pijncentrumroeselare.be
www.labo-roeselare.be