Sportgeneeskunde


Sportmedische consultatie

Op onze dienst kan je terecht voor diagnosestelling en het instellen van een correcte behandeling voor alle sportgerelateerde problemen, enerzijds ten gevolge van acute letsels (sporttrauma, ev. in samenwerking met de dienst Orthopedie), anderzijds ten gevolge van chronische (overbelastings)letsels. Ook preventief advies (eventueel na een aantal sportmedische testen) kan hier ingewonnen worden vermits preventie van het grootste belang is om goede sportprestaties te (blijven) leveren.

Sportmedische testing

Verschillende testbatterijen zijn mogelijk om gericht (preventief) advies te geven. Een goede spierkracht en een correctie krachtverhouding tussen verschillende spiergroepen zijn van groot belang in de preventie van sportletsels of als behandeling van ontstane klachten. Met isokinetische testen kunnen deze correct, gestandaardiseerd gemeten worden, zowel voor bovenste ledematen (volleybal, tennis), de onderste ledematen (atleten, wielrenners, voetballers, …) als ook de rug- en buikmusculatuur.

Ook kan via redcord testing een beeld worden verkregen van de globale ‘core stability’, van belang naar zowel prestatie toe als naar preventie van overbelastingsklachten.

Aan de hand van de bekomen resultaten zullen de sportarts en sportkinesitherapeut gericht advies geven, in het kader van preventie of behandeling.

Sportmedische revalidatie/sportkinesitherapie

Door middel van gedetailleerde revalidatie protocollen, opgesteld insamenspraak met sportarts en/of orthopedisch chirurg, wordt enerzijds voorzien in het behandelen van sportspecifieke letsels en in postoperatieve revalidatie. Het doel hiervan is de sporter zo veilig en zo vlot mogelijk optimaal te laten revalideren. Naar het einde van de revalidatie wordt meer en meer sportspecifiek gewerkt, om de overgang van revalidatie en sporthervatting zonder problemen te laten verlopen (dit eventueel in overleg met trainers).

Sportpsychologie en mental coaching

De sportpsycholoog binnen het sportmedisch centrum houdt zich in eersteinstantie bezig met het mentale aspect eigen aan revalideren. De juiste constructieve ingesteldheid draagt rechtstreeks bij tot een goed herstel. Verder kunnen via concrete technieken mentale vaardigheden geoptimaliseerd worden zodat twijfel, angst, depressieve gemoedstoestand na blessure of andere zorgen stilaan opklaren. Naast het revalidatieluik kan de sportpsycholoog ook ingeschakeld worden voor individuele en/of groepsbegeleiding. Zowel de amateur sporter als de professioneel atleet, evenals de coach kunnen begeleid worden in hun ontwikkeling naar een toestand waar mentale balans en veerkracht bijdraagt tot optimaal presteren. Het ultieme doel is ervoor zorgen dat men als atleet het beste uit zichzelf naar boven kan halen.

Ganganalyse en (sportspecifiek) schoeiseladvies

Podologie is de wetenschap, de kunde die zich bezighoudt met destructuur, de functie en de fysiopathologie van de voet en dit in relatie tot hoger gelegen segmenten. Ook hogergelegen klachten, zoals knie-, heup- en rugpijn, die hun oorzaak vinden ter hoogte van de voet, behoren tot het werkveld van de podoloog. Het podologisch onderzoek omvat biomechanische metingen, drukmetingen met de RS-scan, ganganalyse en schoeninspectie. Deze onderzoeken zijn nodig om heel gericht de oorzaak van de klachten te kunnen achterhalen. Zo beweegt een basketter of volleyballer anders dan een voetballer, tennisser of loper. Iedere sport heeft zijn vaak voorkomende klachten ontstaan door hun sportspecifieke beweging. Dit verkeerd bewegingspatroon dient veranderd te worden. Na het onderzoek is er een overleg met de doorverwijzende arts. Indien er zooltherapie dient toegepast te worden, moet er terug rekening gehouden worden met verschillende factoren. Er worden geen steunzolen gemaakt maar correctiezolen. De hoeveelheid correctie, type van zool en materiaalkeuze is afhankelijk van klacht, leeftijd, werk en sport. De zool is maar functioneel in de juiste schoen. (Sport)schoenadvies komt dus ook ruim aanbod. Opvolging en eventuele bijsturing is dus ook wenselijk.

Sportvoedingsadvies

Op de dienst sportgeneeskunde kan je ook terecht voor een persoonlijk voedingsadvies in functie van de sportieve prestaties. Of je nu een amateursporter of professionele sporter bent, het is belangrijk dat je lichaam de juiste voedingstoffen krijgt. Voeding is, naast training, een belangrijke factor ter verbetering van de sportprestaties. Verkeerde voeding kan leiden tot dehydratatie, concentratieverlies, verminderde kracht en uithouding en uiteindelijk tot blessures. Maar ook bij problemen met het gewicht of een te hoog vetpercentage, kan voeding een belangrijke rol spelen. De optimale voeding van een sporter is afhankelijk van de duur en intensiteit van de sport, de trainingstijden, het gewenste lichaamsgewicht en de periodisering in het sportseizoen. Bij onze sportdiëtist kan je onder meer terecht voor volgende zaken:

 • Analyse van de huidige voedingsgewoonten
 • Individueel voedingsadvies in functie van de sport specifieke
  doelstellingen (training – wedstrijd)
 • Informatie en advies over sportdranken
 • Monitoring gewicht – vetpercentage (huidplooimeting, DEXA-meting)
 • Advies bij maagdarmproblemen
 • Advies bij sport en diabetes (ruilwaarden)
 • Informeren en adviseren over sportspecifieke supplementen
 • Beoordeling bloedresultaten met aangepast advies
 • Cateringadvies bij stages of wedstrijden

Voor het bepalen van uw lichaamssamentelling wordt een uitgebreide huidplooimeting op een gestandaardiseerde wijze uitgevoerd.Daarvoor worden 8 huidplooien vooraf gemarkeerd  (landmarks) waarna de dikte kan gemeten worden met een huidplooimeter van het merk Harpenden.Na verwerking van de gegevens krijgt u meteen een beeld van uw lichaamssamenstelling.Indien gewenst kan ook het somatype bepaald worden waarbij ook een inschatting wordt gemaakt van de spierkracht in verhouding tot het gewicht en het vetpercentage.Voor deze uitgebreidere meting worden er naast de 8 huidplooien ook nog eens 5 omtrekmetingen uitgevoerd en 2 botmetingen.

5l4a8689

Wil u een afspraak hieromtrent, dan kan u contact opnemen met sportdiëtist Gino Devriendt op het nummer 051/23.68.92, elke maandag, woensdag en vrijdag van 8u tot 16u30 of via email gino.devriendt@azdelta.be.

Sportmedische keuring

Verschillende sportfederaties (wielrennen, triathlon, duathlon, duiksport, autorijsport, motorrijsport, zweefvliegen, gevechtssporten, ruitersport, bergsport) vereisen een jaarlijkse sportmedische controle. Deze controle (met al dan niet noodzakelijke bijkomende onderzoeken) kunnen op onze dienst doorgaan. Dr. Bruno Vanhecke en Dr. Mathieu Maroy zijn door de Vlaamse Overheid erkend als keuringsarts. Het doel hiervan is enerzijds contra-indicaties voor sportbeoefening op te sporen, vnl. in kader van hartproblemen waarbij zo nodig zal doorverwezen worden voor meer uitgebreid hartonderzoek naar de dienst cardiologie. Anderzijds zal er ook een orthopedisch sportmedisch nazicht gebeuren om op die manier het evenwicht na te gaan van de belasting/belastbaarheid bij de sporter zodat door middel van preventief advies sportletsels (zowel acute letsels als overbelastingsletsels) kunnen vermeden worden.

Indien U graag een sportmedische keuring zou ondergaan vult U best, vooraleer op consultatie te gaan, de vragenlijst op www.sportkeuring.be in waarna U deze rechtstreeks doorstuurt naar de betrokken arts.