Revalidatie


Definitie revalidatie volgens wikipedia :

Revalidatie is een medische term die herstel betekent, of letterlijk weer valide worden na een ongeval of medische ingreep zoals een operatie. Het revalidatieproces kan behoorlijk ingewikkeld zijn, en zowel lichamelijke als psychische aspecten omvatten. Vandaar dat een gespecialiseerde revalidatiearts de multidisciplinaire behandeling coördineert en de juiste disciplines voorschrijft: kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, psychotherapie, maatschappelijk werk, en verder hulp van bijvoorbeeld een revalidatietechnicus, orthopedisch schoentechnicus, orthopedisch instrumentmaker, cognitief trainer, revalidatieverpleegkundige,…

 

Als revalidatie artsen van AZ Delta zijn wij verantwoordelijk voor het organiseren en optimaliseren van de revalidatie bij de patiënten binnen ons ziekenhuis. Onze dienst is een erkend revalidatiecentrum voor orthopedische en neurologische revalidatie.

De revalidatie kan al starten in de vroege, acute fase waarbij revalidatie op kamer (eventueel aan bed) wordt gegeven of in één van de vier revalidatiezalen. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de behandelende arts en de verschillende verpleegafdelingen (na beroertes, Parkinson, ALS, MS, neurologische aandoeningen, postoperatief, na verkeersongevallen/polytraumata, …).

Indien de patiënt nog onvoldoende gerecupereerd is om reeds op ontslag naar huis te gaan kan hij/zij getransfereerd worden naar de specifieke revalidatie afdelingen, SP-afdelingen genaamd :

 • SP locomotorisch Westlaan, 24 bedden
 • SP chronisch Brugsesteenweg, 60 bedden
 • SP locomotorisch Menen 30 bedden

Opname op deze afdelingen is mogelijk via de sociale dienst van het ziekenhuis.

De revalidatie start met een uitgebreid onderzoek door de revalidatiearts naar de stoornis en het huidig niveau van functioneren bij de patiënt. Er wordt ook gekeken naar de specifieke thuissituatie (familiaal, professioneel) om op die manier haalbare doelen te stellen. Aan de hand van die doelen wordt een revalidatie planning opgemaakt en tussentijds geëvalueerd om tot een optimaal resultaat te komen.

Naast de revalidatie tijdens hospitalisaties beschikken we over een uitgebreide ambulante revalidatiedienst, waar iedereen die het wenst van thuis uit kan komen revalideren, mits voorschrift van huisarts of specialist. Indien transport moeilijk te organiseren is kunnen bepaalde patiënten in aanmerking komen (afhankelijk van aandoening is er tussenkomst voorzien) voor een speciale busjesdienst om dagelijkse verplaatsingen te doen.

In het kader van de multidisciplinaire revalidatie wordt ook een geïndividualiseerd hulpmiddelenadvies verleend. Ons centrum is erkend voor het opmaken van adviesrapporten voor het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).

 

Binnen de revalidatie dienst zijn er een aantal specifieke zorg programma’s ontwikkeld:

 • Het Joint Care programma

Dit is een zorgpad voor patiënten die een heup –of knieprothese krijgen. Het houdt in dat de patiënt optimaal wordt voorbereid op de operatie. Zowel artsen (chirurg, anesthesist, revalidatie-arts), apothekers als paramedici (kinesisten, ergotherapeuten, sociale dienst, verpleegkundigen) werken samen om u voor de operatie enerzijds alle mogelijke informatie te geven zodat U perfect weet waaraan U zich kan verwachten. Anderzijds wordt U voor de operatie ook uitgebreid gescreend (door de revalidatie-arts, kinesitherapeut/ergotherapeut, apotheker) zodat U op een veilige en geruste manier de operatie en revalidatie tegemoet kunt gaan.

Voor meer informatie: zie folder in bijlage.

 • Balans

Dit is het multidisciplinair obesitasprogramma voor volwassenen. Een gespecialiseerd team staat klaar om oorzaken van obesitas zoals gebrek aan lichaamsbeweging, onevenwichtige voeding en ongezonde gewoonten aan te pakken.  Deze behandeling van 6 maanden bestaat daarom uit bewegingstherapie, voedingstherapie en psychologische ondersteuning.  We beogen een totale gedrags- en mentaliteitsverandering op vlak van meer bewegen, gezonder eten en een positiever lichaamsbesef.

Om het multidisciplinair behandelplan bij een patiënt te starten, kan je contact opnemen met Evie Landuyt, diëtiste-coördinator op het nummer: 051/23 68 91

Voor meer informatie: zie folder in bijlage.

 • Rug- en nekschool : zie aparte topic.

 

 • Shoulder care

Dit is het zorgprogramma voor mensen met peesscheuren in de schouder die operatief moeten behandeld worden. In samenwerking met de dienst orthopedie wordt een informatienamiddag georganiseerd waar meer uitleg wordt gegeven over de operatie, operatietechniek, verdoving, … . Op dat ogenblik zullen onze therapeuten (kinesitherapeuten en ergotherapeuten) uitleg geven over de bewegingen die na de operatie toegelaten zijn en over het verdere verloop van de revalidatie. Daarnaast worden er enkele metingen uitgevoerd. Ook zal een brace die na de operatie wordt gedragen, aangemeten worden en zal aangeleerd worden hoe deze aan te doen.

 • Stroke care

 

 • COPD revalidatie

 

 • Oncologische revalidatie

Kanker is een heel ingrijpende ziekte. Het treft veel mensen. De ziekte en de behandeling ervan hebben een zeer grote invloed op het leven van de patiënt en zijn familie.

Deze invloed beperkt zich niet alleen tot lichamelijke klachten maar ook geestelijk en sociaal zijn de gevolgen niet te onderschatten.

Veel patiënten blijven na hun behandeling geconfronteerd met concentratiestoornissen, vermoeidheid, een minder goede conditie, angsten en sociale of relationele problemen.

Om hierop in te spelen, bieden wij vanuit het ziekenhuis de oncologische revalidatie aan.

Reactief bestaat uit een combinatie van fysieke revalidatie en psy­chosociale begeleiding en richt zich tot volwassen personen die hun behandeling hebben beëindigd.

Voor verdere informatie : zie brochure Reactief.

 • Bekkenbodemrevalidatie

Multidisciplinaire revalidatie van de bekkenbodem in samenwerking met kinderartsen, urologen, gynaecologen.Op basis van een uitgebreide anamnese, plas- en drankschema’s en aanvullende onderzoeken wordt samen met de patiënt een behandeling voorgesteld en besproken. Deze behandeling bestaat o.a. uit aanpassen van plas- en drankgewoonten, correcte toilethouding en -gewoontes, bekkenbodemspieroefeningen, …

Het is een onderwerp dat helaas vaak als taboe wordt beschouwd, maar vroegtijdig ingrijpen is steeds het beste advies. 

Bekkenbodemkinesitherapie is een specialisatie binnen de algemene kinesitherapie. Deze therapie behandelt verschillende problemen in het kleine bekken, bij zowel mannen, vrouwen als kinderen. De meest voorkomende problemen zijn incontinentie voor urine en/of stoelgang, verzakking van blaas, baarmoeder en/of darmen, moeilijk kunnen plassen, seksuele problemen,… Deze problemen kunnen zich spontaan voordoen, maar ook ten gevolge van zwangerschap/bevalling, chirurgie, verkeerd gebruik van de bekkenbodemspieren, obstipatie, verkeerde gewoontes,…